Tjänster

Vi erbjuder en mängd tjänster som vi har delat upp i fyra faser. Klicka på respektive fas för att läsa mer.

Projektering

I detta skede ska alla ritningar och handlingar tas fram. Målet är att produktionsfasen ska kunna genomföras så kostnadseffektivt och tidsoptimerat som möjligt. Vi erbjuder förutom projektering av de tekniska installationerna även kompletterande tjänster för att uppnå dessa mål.

Produktion

Vi erbjuder alla de stödfunktioner som behövs för att optimera produktionen oavsett entreprenadform. Tjänsterna omfattar hela kedjan från upphandling till besiktning. Att den part som projekterat även medverkar på arbetsplatsen bidrar till förståelse och samverkan, samtidigt som det bidrar till att inte kunskap försvinner i projektet.

Förvaltning

Förvaltningsskedet står för en betydande del av en fastighets totala kostnader. För att minimera dessa kostnader är det viktigt att kontinuerligt underhålla och optimera de tekniska systemen. En förutsättning för detta är att ha bra dokumentation och system för uppföljning.

Bengt Dahlgren erbjuder tjänster inom hela bygg och förvaltningsprocessen. Vi har all expertis som krävs för att säkerställa en bättre byggnadsstatus och lägre driftkostnad. Gör en förfrågan här nedan så kontaktar vi er.

Intresseanmälan

  • ERA UPPGIFTER

Bygg- och förvaltningsprocessen är en lång, spännande och till vissa delar komplex process. Bengt Dahlgren erbjuder professionella ingenjörstjänster genom hela processen och har så gjort i över 60 år.

Våra erfarenheter borgar för ett helhetstänkande som ger trygghet för alla inblandade parter.

Välj bland våra tjänster
Välj bland våra tjänster i listan till vänster
Projektering Välj tjänst i listan till vänster
Tjänster Välj tjänst i listan till vänster
Tjänster Välj tjänst i listan till vänster