•  

Bengt Dahlgren deltar på VARM

VARM 2014 äger rum tisdagen den 25 november och är V-sektionens och AE-sektionens arbetsmarknadsdag vid Chalmers Tekniska Högskola. VARM arrangeras genom ett samarbete av arbetsmarknadsgrupperna på respektive sektion, kallad VARM-gruppen. Arbetsmarknadsdagen ger teknologer och företag inom byggnadssektorn tillfälle att träffas och knyta kontakter inför framtida samarbeten. Möten mellan företagsrepresentanter och studenter sker under trevliga förhållanden i en avslappnad miljö.

VARM är V-teknologsektionens Arbetsmarknadsmässa på Chalmers Tekniska Högskola.

Mässan är i första hand riktad till företag inom byggsektorn och studenter vid samhällsbyggnadsprogrammen Väg- och vattenbyggnad (V), Byggingenjör (B) och Affärsutveckling och Entreprenörskap inom byggnadssektorn (AE).

Under en dag ställer ett femtiotal företag ut i skolans lokaler. Det är ett ypperligt tillfälle för företag att presentera sin verksamhet och träffa studenter.