•  

Vi vill vara ett komplement  till traditionella byggherrar

För att Bengt Dahlgren ytterligare ska profilera sig inom projektledning, kalkyl, besiktning och installationssamordning har en ny avdelning startats upp på Göteborgskontoret där dessa tjänster kommer att samlas. Ambitionen är att de blir ett komplement till traditionella byggledare.

– Vi har länge med de här tjänsterna men vi har inte haft dem på en och samma avdelning, förklarar Urban Carlsson, nytillträdd avdelningschef.

Bengt Dahlgren vill profilera sig inom dessa områden och har certifierat ett antal besiktningsmän inom vvs, styr och övervakning samt kyla. Urban Carlsson, som tidigare har varit avdelningschef på Göteborgs vvs- och kalkyl-avdelning (G1), ser framför sig att de framöver kommer att samarbeta med byggledare i större utsträckning.

Urban Carlsson hoppas att även kalkyl kommer att synas tydligare inom och framför allt utanför bolaget. Han vill se att deras kalkylatorer kan vara ett stöd från tidiga skeden, i kontrollräkning av entreprenader och i kontroll av kostnader under byggarbetet.

Den nya avdelningen startades upp den första december i år. Håkan Jerkstrand tar över som avdelningschef på G1.