•  

Årets rekryteringsturné – praktikanter till sommaren 2015

Vi har nu besökt både LTH, Lund och LTU, Luleå där vi har presenterat vårt företag och haft samtal med de studenter som söker sommarpraktik hos oss. I Lund var det strax över 40 sökande och i Luleå cirka 20. Vi arbetar hårt för att synas bland alla landets duktiga studenter, för att försöka förklara hur det är att jobba som brand- och riskkonsult hos oss samt för att upprätthålla den goda dialog som skapats med skolorna över tiden.

Vårt mål detta år är att ta emot en eller flera praktikanter på samtliga kontor där Brand & Riskbolaget verkar.