•  

Guld enligt Miljöbyggnad till Bengt Dahlgrens nya kontor

Guld enligt Miljöbyggnad till Bengt Dahlgrens nya kontor

Bengt Dahlgrens nya kontor i fastigheten Skeppshandeln 1 i Hammarby sjöstad har blivit preliminärt certifierat med högsta nivå guld enligt svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad. Miljöbyggsamordnaren Sandra Holmström från Bengt Dahlgren har drivit och samordnat miljöcertifieringsarbetet i projektet från tidigt skede till färdig byggnad.

Byggnaden har ett välisolerat och tätt klimatskal, behovsstyrd ventilation med hög återvinningsgrad. Avluft från garaget är ansluten till en värmepump för att värma tappvatten och byggnaden och samtliga verksamheter i byggnaden är anslutna till spillvattenvärmeväxlare för förvärmning av inkommande kallvatten. Livsmedelsbutikens överskottsvärme från processkyla är ansluten till byggnadens egen värme- och varmvattenproduktion och överskottsvärme återvinns även från ställverket som är beläget i garagezonen. Byggnaden värms med fjärrvärme och kyls med fjärrkyla. Projektet följer även Svebys rekommendationer för uppföljning av energikrav genom byggprocessen, vilket ställer krav på att prova energiprestanda. Eddy Chabo från Bengt Dahlgren har genomfört omfattande provningar av klimatskal i flera etapper för att säkerställa tätheten.

Bengt Dahlgren har även valt att gå ännu längre än de krav som certifieringssystemet ställer i samband med inredning av sitt kontor. Vi har valt PVC-fria plastgolv utan skadliga mjukgörare i kök och textilmattorna i kontoret består av återvunna fisknät och PET-flaskor. Möblerna är till stor del återanvända från det tidigare kontoret, kontorsborden har byggts om och stolar har fått nytt tyg. Kompletterande möbler och köksinredning är svanenmärkta och all träbaserad inredning är FSC-märkt. Källsortering av avfall sker i flera fraktioner och på den 100 kvadratmeter stora uteplatsen finns ett stort växthus för odling och bikupor för att stärka de ekologiska värdena i området. Kontoret ska också styra bort från pappersanvändningen och arbetar med digitala hjälpmedel i större utsträckning, sedan flytten har pappersanvändningen minskat med 40 %. Energieffektiva LED-armaturer med smart styrning belyser kontoret och alla vitvaror har högsta energiklass.