•  

Bengt Dahlgren deltar i Energi- och miljötekniska föreningens seminarium

Bengt Dahlgren deltar i Energi- och miljötekniska föreningens seminarium

På tisdag den 24 februari deltar Bengt Dahlgren i Göteborg i energi- och miljötekniska föreningens seminarium om IT-säkerhet och framtidens fastighetsautomation.

Samuel Reinwalds kommer att tala om hur fastighetsägare kan öka säkerheten i sina anläggningar genom att förändra sitt tankesätt. Detta utifrån projektet kring framtidens styr- och övervakningssystem som Energimyndighetens beställargrupp BELOK bedrivit.

BELOK-projektet är inne i sin slutfas och en tekniktävling kring framtidens styr- och övervakningssystem kommer att utlysas. I det ingår ett standardiserat sätt att kommunicera som är säkrare än de kommunikationsätt som de flesta styr- och övervakningssystem idag använder.