•  

Nu stärks Bengt Dahlgrens kompetens inom geoenergi

Bengt Dahlgren får förstärkning inom geoenergiområdet. José Acuña hjälper till och sätter ihop en grupp som ska stärka företagets kompetens inom geoenergi. José är doktor i energiteknik och forskar på deltid på KTH. På Bengt Dahlgren jobbar han närmast gruppen S6, som jobbar med kyla, värmepumpar, energi och miljö.

– Tanken är att bidra med min kunskap och sammanfoga en grupp med alla styrkor som geoenergiprojekt kräver, säger han. Idag finns det väldigt liten koppling mellan geoenergiforskning och verkligheten. Det är det som kommer att göra oss på Bengt Dahlgren unika, vår expertis och detaljerade kunskap om helheten.

Med Bengt Dahlgrens geoenergigrupp kan fastighetsägare få hjälp med att undersöka, välja, dimensionera, bygga och driftsätta effektiva och lönsamma lösningar att värma och kyla sina byggnader med geoenergi.

– Tillsammans med övriga grupper inom Bengt Dahlgren kan vi arbeta med geoenergiprojekt i sin helhet, från förstudie (teknisk, geologisk och ekonomisk) till färdigställande när anläggningen byggs och är i drift, berättar José Acuña.

I dag arbetar cirka fem personer inom affärsområdet geoenergi på nationell nivå inom Bengt Dahlgren. Visionen är att vi samlar våra styrkor och att gruppen växer. Målet är att skapa en så stor grupp som marknaden har behov av och att ännu fler kontor är delaktiga i arbetet. Trots att vi fortfarande bara är i uppstartsfasen har vi redan en spetskompetens på området och utför tjänster åt ett antal kunder.

José Acuña menar också att Bengt Dahlgren på sikt kan ta sig in på den internationella marknaden.

– Den internationella marknaden finns där ute för oss. Vi börjar med Sverige först, men självklart vill vi expandera, säger han.