•  

Marklager i Karlstad ger eko på ministernivå

Energiministern Ibrahim Baylan är den 18:e mars på platsbesök på Karlstad Universitet för att titta på deras nya anläggning för värme- och kylförsörjning.
Bengt Dahlgren AB har varit med och projekterat anläggningen som hämtar energi från totalt 203 st borrhål, vilket gör det till Sveriges största geoenergianläggning med borrhål.
Marklagret täcker hela universitetets värme- och kylbehov och levererar en värmeeffekt på drygt 3 000 kW och en kyleffekt på drygt 1 000 kW.

Frågor om projektet besvaras av Jakob Pontusson på Bengt Dahlgren AB i Göteborg.