•  

Bengt Dahlgren deltar i Energiberäkningsdag

Bengt Dahlgren deltar i Energiberäkningsdag

Intresset för energiberäkning har ökat explosionsartat de senaste åren. Befintliga energiberäkningsprogram vidareutvecklas och nya tillkommer.

Svenska Energiutbildnings Energiberäkningsdag den 6e maj är en konferens i Solna Stockholm med syfte att fungera som mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. På plats finns landets experter inom området, samt representanter för ledande energiberäkningsprogram. Bengt Dahlgren deltar med två föreläsare, i form av Max Tillberg och Catarina Warfvinge.

Max Tillberg kommer prata om val av indata för vanliga tekniska installationer och senare på dagen om klimatsimuleringar för bra inneklimat. Catarina Warfvinge berättar på förmiddagen om hur man beställer en energiberäkning, samt om energiberäkning vid miljöcerifiering. Efter lunch leder hon ett diskussionsforum om energiberäkning vid miljöcertifiering.

För anmälan och mer information www.svensk-energiutbildning.se