•  

Nu bygger vi till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Den 5:e maj 2015 togs första spadtaget och byggnationen är nu i full gång av Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus inom Östra Sjukhuset, Göteborg. Ambitionen är att skapa ett av världens bästa sjukhus för barn och ungdomar. Inflyttning i de 31 000 m2 stora lokalerna kommer att ske 2018.

Kombinationen av högt ställda krav från personal och verksamhet, patienter mellan 0 och 18 år med olika behov, hög installationstäthet, speciella byggnadstekniska krav och högt ställda hållbarhetskrav gör projektet unikt. Bengt Dahlgren AB har sedan 2010 uppdraget att vara projektets miljösamordnare. Byggnaden skall vara hållbar, vilket innebär att dess totala miljöpåverkan minimeras samtidigt som den har en god innemiljö. Västra Götalandsregionens centrala mål, att minimera energianvändningen, skall prägla alla tekniska lösningar. Som ytterligare stöd i miljöstyrningen av projekteringen skall Sweden Green Buildings system för certifiering av Miljöbyggnad användas med målet att uppnå högsta nivå: Guld.

Tillsammans skall vi bygga ett världsledande barnsjukhus där vi alla bidrar med vår unika kompetens för att skapa en vårdupplevelse i världsklass. Läs mer här.