•  

Bengt Dahlgren Göteborg har nu CEEQUAL kompetens

Per Andersson, Bengt Dahlgren Göteborg har bland dom första i Sverige genomgått utbildning och godkänts som assessor för CEEQUAL, ett certifieringssystem för att bedöma och betygsätta hur väl anläggnings- och infrastrukturprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor. Systemet uppmuntrar beställare, projektörer och utförare till att göra mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att uppnå ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat. Ceequal bedöms även kunna komplettera en miljöbyggnadscertifiering – varför enbart certifiera byggnaden när man även kan få med grund, mark och området runt omkring? I dagsläget arbetar Per Andersson som hållbarhetssamordnare för byggherrekonsortiet Lindholmshamnen i Göteborg. Här har man valt att kombinera byggnadscertifiering med CEEQUAL, omfattning ”Whole team award”. Där ingår planering, utformning och utförande i bedömningen.

CEEQUAL har utvecklas av den brittiska branschorganisationen Institution of Civil Engineers (ICE) och programmet lanserades för användning i England och Irland under 2003. På grund av ökat intresse för programmet utvecklades även en internationell version som lanserades i januari 2011. Den internationella versionen möjliggör CEEQUAL-certifiering av svenska anläggningsprojekt.

Genomförandet av CEEQUAL bygger på en egenbedömning som görs av en utbildad Assessor. Assessorn arbetar systematiskt utifrån den manual med frågor som upprättats av CEEQUAL. Egenbedömningen granskas sedan av en oberoende tredje part, så kallad Verifierare. Resultatet av bedömningen kommuniceras i form av ett certifikat med utmärkelse och betyg.

Kontakta Per Andersson för mer information. Läs mer här.