•  

Håkan Frantzich – Docent i Brandteknik, anställd på Bengt Dahlgren

Håkan Frantzich – Docent i Brandteknik, har börjat på Bengt Dahlgren. Håkan har stor erfarenhet av undervisning, forskning, handboksskrivande, granskning m.m. Han har specialistkompetens i byggregler och tolkningar av dessa samt en unik spetskompetens inom området utrymningssäkerhet.

Håkans roll kommer bl.a. att vara specialist inom byggtekniskt brandskydd, d.v.s. tolkningar av BBR och tillämpning av denna samt att ingå i vårt analytisk-dimensionerings-kluster. Håkan kommer även att ha en drivande roll i vår satsning på forskning inom brandsäkerhet.

Med Håkan på Bengt Dahlgren stärker vi ytterligare vår position som en av Sveriges ledande brandkonsulter.