•  

Välkommen till vår monter på fastighetsmässan, Göteborg 2–3 september

Välkommen till vår monter på fastighetsmässan, Göteborg 2–3 september

Välkommen till vår monter på fastighetsmässan, Svenska Mässan i Göteborg 2-3 september 2015. Möt våra konsulter inom Brand & Risk, Energi & miljö samt Teknisk förvaltning i monter B01:44. Vi kommer att berätta om vårt breda tjänsteutbud i förvaltningsskedet.

Kom och prata med oss om hur vi med hjälp av vår erfarenhet och kunnande driver eller deltar i sammansatta uppdrag eller enskilda tjänster med syfte att optimera säkerhet, användbarhet och hållbarhet i fastigheter. Vårt kunnande finns bland annat inom: Brandskydd, Energifrågor, Fastighetsdrift, Facility management, Inventering/tillståndskontroller, Kostnads-/budgetkalkyler, Miljöfrågor, Riskhantering, Underhållsplanering och Underhållsprojekt.

Varsågod att hämta hem Er digitala biljett här.

Välkommen!