•  

Bengt Dahlgren har medverkat i utvecklingsprocessen av Citylab

Bengt Dahlgren har medverkat i utvecklingsprocessen av Citylab

Nyligen lanserades Citylab, ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling organiserat av SGBC (Sweden Green Building Council). Citylab erbjuder bland annat metoder och verktyg för att utveckla städer hållbart.

Citylab vänder sig till individer och till olika typer av stadsutvecklingsprojekt – både små och stora projekt kan medverka. Citylab är inriktat mot en delandekultur och gemensam lärandeprocess, där samverkan sker mellan offentliga och privata aktörer, samhälle och forskning. Citylab består av tre delar som samspelar med varandra: Citylab Action, Citylab Learning och Citylab Network. Genom pilotversionen av Citylab finns möjlighet att redan nu komma igång med certifieringsarbetet för stadsdelar.

Bengt Dahlgren har medverkat i utvecklingsprocessen av Citylab via dialog med SGBC samt genom medverkan som expertis i arbetsgrupperna.

– Dessutom har vi på Bengt Dahlgren parallellt arbetat med ett flertal kommuner i syfte att få med oss deras synpunkter och erfarenheter säger Joakim Nordemo, avdelningschef på Stockholmskontoret.

– En utmaning i utvecklingsarbetet har varit att hitta lämpliga nivåer för kraven, samtidigt som systemet inte får vara för hårt styrt med tanke på bredden av projekt som kan vara aktuella för certifiering, säger Maria Perzon, projektledare för hållbarhetscertifiering på Göteborgskontoret.