•  

Bengt Dahlgren – ett av årets raketföretag i Företagsbarometern 2015

Bengt Dahlgren – ett av årets raketföretag i Företagsbarometern 2015

Bengt Dahlgren ökar kraftigt i attraktivitet även i år bland studerande ingenjörer. Ökningen är så tydlig och betydande att man definieras som en av ”Årets raketer” av Universum. Över 10 000 ingenjörer har i år besvarat mätningen FöretagsBarometern.