•  

Bengt Dahlgren erhåller ramavtal med Specialfastigheter

Bengt Dahlgren erhåller ramavtal med Specialfastigheter

Vi är mycket glada att få möjligheten att utveckla vårt samarbete med Specialfastigheter i och med det ramavtal som vi erhållit inom fastighetsautomation. Medarbetare på kontor runt om i landet kommer att arbeta tillsammans för att se till att projekten utformas på bästa möjliga sätt.

Specialfastigheter äger fastigheter som är byggda för speciella ändamål, som till exempel kriminalvårdsfastigheter, polisfastigheter och försvarsfastigheter.

Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Finansdepartementet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till ca 19 miljarder kronor.

Verksamheten bedrivs över hela Sverige med huvudkontor i Linköping.

Frågor om projektet besvaras av Markus Edmark på Bengt Dahlgren AB i Göteborg.