•  

Bengt Dahlgren kan nu erbjuda tjänster som Byggherreombud

Byggherreombudet driver projekt som ombud för Byggherren med bas i Stockholm. Ombudet kommer:

– Övervaka och tillse att projektet genomförs i enlighet med avtalet med hyresgäst.
– Rekryterar och upphandlar erforderliga konsulttjänster för projektledning och projektering.
– Tillser att entreprenaden upphandlas genomförs på ett rationellt sätt i enlighet med förfrågningsunderlaget.
– Övervakar och tillser att anlitade entreprenörer, konsulter och andra uppdragstagare utför sina uppdrag enligt sina kontrakt.
– Ska färdigställa och överlämna Projektet till Förvaltaren.

Uppdraget ska resultera i ett, i alla delar, färdigställt Projekt som skall vara klart att tas i bruk.

Läs mer här.