•  

Bengt Dahlgren deltar på Brandskydds- ledardagarna

Denna vecka deltar Bengt Dahlgren på Brandskyddsledardagarna, vilket är ett årligt evenemang som anordnas av Brandskyddsföreningen (SBF). Malin Vester kommer att tala om brandskydd under byggprocessen med utgångspunkt från vår handbok ”Brandskydd rätt utfört – en handbok om utförandekontroll”.

Brandskyddsledardagarna pågår den 14–15 oktober 2015, i Stockholm. Läs mer här.