•  

Bengt Dahlgren i DN

Bengt Dahlgren syntes i DN söndag den 15e november med denna annons där man kan läsa om Bengt Dahlgrens hållbarhetsarbete och miljöcertifiering enligt BREEAM.