•  

Sven Andersson och Nils Olsson håller kursen ”Brandskydd för byggentreprenörer”

Utbildningen riktar sig till byggentreprenörer samt projektledare med byggarbetsplatsfokus. Torsdagen den 26 november hålls denna halvdagskurs för ett flertal deltagare från Serneke i Bengt Dahlgrens lokaler i Krokslätts Fabriker, Mölndal. Utbildningen syftar till att ge deltagarna konkreta tips på hur de hanterar brandskyddet i sin vardag, hur de kan bygga billigare med bibehållet brandskydd samt undvika kostsamma misstag. Den innehåller också en genomgång om vad en entreprenör behöver känna till om Boverkets byggregler.

Nils Olsson och Sven Andersson är två mycket erfarna brandkonsulter och de delar med sig kring sina erfarenheter kring att bygga rätt och undvika kostsamma misstag när det gäller brandskydd. De går även igenom och pratar om vilket brandskydd man ska ha på sin byggarbetsplats.

Övrigt kursinnehåll
· Hur kan man bygga billigare med bibehållet brandskydd?
· Hur upptäcker du uppenbara fel i handlingar?
· Brandskydd på byggarbetsplats – myndighetskrav och förslag till lösningar
· Brandskydd vid pågående verksamheter, tips och fallgropar
· Brandfarlig vara – hantering på byggarbetsplats
· Hur undviker du de vanligaste anmärkningarna vid besiktning?
· Placering av arbetsbodar, containrar mm

Är du och dina kollegor också intresserade av att öka er kompetens inom området? Välkommen att kontakta Nils Olsson på 031 720 26 50 eller mail nils.olsson@bengtdahlgren.se