•  

Samhällsbyggnadskonsulter flyttar in i Johanneberg Science Park

Samhällsbyggnadskonsulter flyttar in i Johanneberg Science Park

Tyréns och Bengt Dahlgren har nu tecknat sig för platser i de nya kontorslokalerna på Chalmersområdet. Båda företagen är ägare i Johanneberg Science Park och etableringen faller sig naturlig med ambitionen att samverka i pågående och nya projekt.

Båda företagen flyttar in på ”Samverkansplanet” hos Johanneberg Science Park, som är den yta där flertalet företag sitter för att samverka över gränser. 10 medarbetare från Tyréns och 5 medarbetare från Bengt Dahlgren. Samverkansplanet kommer att kunna vara värd för ett 100-tal platser i olika format på det över 1000 kvadratmeter stora våningsplanet, som sträcker sig över båda huskropparna.

Grundaren av företaget, Bengt Dahlgren, som själv var aktiv i bolaget ända fram till 80-talet, ansåg att det var ytterst viktigt att satsa på utveckling, utbildning och att ligga i framkant.

– På Johanneberg Science Park kan vi samarbeta med olika aktörer: staden, forskare och olika företag inom näringslivet. Ibland behöver man befinna sig på ett neutralt plan, där man har samhällsutvecklingens bästa för ögonen. Vår närvaro på samverkansplanet skapar förutsättningar för att i pågående och kommande projekt driva denna utveckling framåt, fortsätter Henrik Jönsson.

– Tyréns och Bengt Dahlgrens etablering förstärker basen med hyresgästerna av framtidsorienterade företag och organisationer som vill ligga i framkant inom kunskap, utveckling och innovation. Vi söker aktörer som vi tycker borde finnas och som skulle ha nytta av den här miljön och i den processen skapar vi olika samverkansprojekt, säger Mats Bergh vd Johanneberg Science Park.

– Chalmersfastigheter har skapat de nya fastigheterna och samverkansmiljöerna för Johanneberg Science Park, med mål att skapa attraktiva mötes- och mingelplatser för Chalmers, näringsliv och samhällsorganisationer. ”Samverkansplanen” är arbetsmiljöerna för Johanneberg Science Parks samverkansprojekt säger Sven-Erik Adolfsson VD Chalmersfastigheter

Mer information den 27 november på vårt frukostseminarium, välkomna! Anmälan till eva@johannebergsciencepark.com