•  

Bengt Dahlgren stödjer åter Cancerfonden

Bengt Dahlgren stödjer åter Cancerfonden

Vi har valt att stödja Cancerfondens julkampanj 2015 med ett bidrag till svensk cancerforskning. Genom att stödja forskningen kan vi ge fler familjer en god jul i framtiden. Läs mer här.