•  

Energikartläggning för små och stora företag

Stora företag har enligt det lagkrav (2014:266) som 1 juni 2014 trädde i kraft i Sverige skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Bengt Dahlgren har lång erfarenhet av både energikartläggningar samt energi- och miljöledningssystem. Vi utför energikartläggningar av alla typer av verksamheter och har flertalet kollegor som är certifierade energiexperter och har stor kunskap i ämnet.

För små och medelstora företag

Energimyndigheten erbjuder ett statligt stöd till små- och medelstora företag som genomför en energikartläggning. Det ekonomiska stödet för energikartläggningar uppgår till 50 % av kostnaden för kartläggningen (maximalt 50 000 kronor) och gäller per organisation. Stödet kan sökas av små- och medelstora företag med en årlig energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Stödet gäller inte för företag som omfattas av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

Läs mer under tjänster.