•  

Utvecklande av hållbarhetsklassning för Riksbyggen

Inom ramen för Positive Footprint Housing® – ett bostads- och forskningsprojekt har Riksbyggen med hjälp av Bengt Dahlgren AB tagit fram ett Hållbarhetsprogram anpassat till projektet Brf Viva. Riksbyggen har idag certifierat över 50 byggnader enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad vilket fokuserar på byggnaden. För att vidga begreppet till Hållbarhetsprogram har fler aspekter arbetats in, med utgångspunkt från andra klassningssystem. I dagläget har ytterligare två av Platzer fastigheter ABs fastigheter, Gullbergsvass 5:10 och Brämaregården 35:4, certifierats enligt BREEAM In-Use med betyg Good.

Riksbyggen bjuder den 20 januari in till ett frukostseminariet där de tillsammans med Bengt Dahlgren AB visar hur arbetet med att ta fram ett hållbarhetsprogram/hållbarhetsklassning gått till och hur det verktyg som tagits fram kan användas i praktiken. Läs mer här.