Ännu en byggnad i Krokslätts Fabriker är miljöcertifierad

Nyhet

Denna gång är det Kängurun 21 som certifierats enligt Miljöbyggnad Guld. Byggnaden har även fått utmärkelsen som bästa Miljöbyggnad 2014 och vunnit Green Building Awards som utnämns av SGBC.

Kängurun 21 är en alltigenom grön byggnad som karaktäriseras av sina glasade innemiljöer som utgör en buffertzon för det termiska klimatet och är gynnsamma för byggnadens energibehov. Dessutom ger dessa utrymmen möjlighet till social samvaro samt en ekologisk mångfald då utrymmena även innehåller ett stort antal växtarter. Sammantaget visar detta att byggnaden tydligt står för stadsdelens vision som en del av den hållbara staden.

Bengt Dahlgren AB har varit engagerade genom samtliga skeden från det första penndraget till det skede då byggnaden satts i drift och används. Vi har förutom att projektera såväl ventilation som värme- och vattensystem har vi även utfört avancerade beräkningar av den termiska komforten och byggnadens energibehov. Dessutom har våra beräkningar av resterade beräkningsfaktorer i certifieringssystemet Miljöbyggnad legat till grund för såväl systemval som fasadutformning och planlösning.

Kängurun 21 är uppförd av Husvärden AB. Mer information finns på deras hemsida.28

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.