•  

Bengt Dahlgren utför DTRT i 2st borrhål

Bengt Dahlgren utför DTRT i 2st borrhål i Kungens Kurva för kartläggning av lokala termiska egenskaper i mark, som en del av geoenergiförstudie i IKEAs nya varuhus.

Image.14731423886511

Image.14731423886510