Bengt Dahlgren och IUG, Tanzania

Nyhet

Det är nu dags för mig, Matilda Perborn tillsammans med Kristin Holmberg från Uppsala Universitet att åka till Tanzania för att stödja Ingenjörer utan gränsers viktiga arbete. Kristin genomför i samband med resan en MFS-studie (som är en kurs som universitet runt om i Sverige har möjlighet att erbjuda studenter i samarbete med Sida).

Kort om projektet, Vattendistributionsprojekt I Chonyonyo, Tanzania

I byn Chonyonyo i nordvästra Tanzania råder vattenbrist. Oftast är det kvinnor och barn som går flera timmar om dagen för att hämta vatten till familjen. Barns skolgång prioriteras många gånger bort just av denna anledning. Ytterligare ett problem med nuvarande vattenlösning är att vattnet behöver kokas för att säkerställas som dricksvatten. Till detta används stora mängder ved vilket gjort ved till en bristvara i området. Samhället har börjat återplantera skog men då denna process står i konflikt med att bruka marken till jordbruk så är det lätt att jordbruket prioriteras.

Ingenjörer utan gränser arbetar tillsammans med en lokal NGO (Non Governmental Organization), MAVUNO PROJECTS, som grundades av lokala lantbrukare i området 1993.  Organisationens mål är att öka livskvaliteten för boende i regionen Karagwe. Detta genom att stödja projekt inom lantbruk, miljöarbete, mikrolån, byggnation av vattentankar för insamling av regnvatten samt stödarbete för de som lever med HIV/AIDS i regionen.

För tillfället hjälper Ingenjörer utan gränser MAVUNO PROJECTS att utreda möjligheterna att borra en grundvattenbrunn i eller i närheten av Chonyonyo för att underlätta tillgången på samt säkerställa ett vatten av god kvalitet året om. Det är sedan tidigare känt att det finns grundvatten att tillgå men inte hur mycket.

Projektets mål:

– Projektet har som mål att ta fram ett designförslag av lämpligt distributionssystem och att göra en kostnadskalkyl på detta.
– Projektet i sin helhet har som mål att:
– Undersöka vattenkvalitén i aktuell akvifer
– Undersöka tillgången av vatten i aktuell akvifer inklusive uttagskapacitet
– Föreslå lämplig konstruktion av distributionssystem och hjälp med dimensionering av pumpsystem samt rörsystem.
– Ta fram en kostnadskalkyl för det föreslagna distributionssystemet.
– Göra en uppskattning om hur lång tid det skulle ta att implementera distributionssystemet samt vilka kvalifikationer som krävs av installatörer och hantverkare.
– Ta fram en handlingsplan för utförandet av distributionssystemet.

Vad vi ska göra under vårat besök i Tanzania:

– Utreda nuvarande vattenuttag, vattenanvändning och hur vattenbehovet egentligen ser ut då vi fått lite olika uppgifter kring detta.
– Kartlägga vattenkvaliteten i möjliga vattenkällor i området. Bland annat finns ett befintligt borrhål en mil från byn. Vi vill också titta på hur markägarförhållanden ser ut kring dessa möjliga vattenkällor.
– Ta fram en möjlig rördragning utifrån topografi, avstånd, markförhållanden mm.
– Vi vill också se hur vattnet påverkas av lagring i större reservoarer under rådande förhållanden. Om vattenkvaliteten inte uppfyller kriterierna för dricksvatten vill vi i så fall utreda en hållbar reningsmetod.
– Utreda en optimal placering av tappställen utifrån rådande sociala förhållanden i byn.
– Undersöka förutsättningarna för en drift-och underhållsplan för distributionssystemet.
– Etablera kontaktnät med leverantörer, installatörer och andra aktörer som kan vara viktiga i implementeringsfasen.
– Hjälpa Mavuno att fatta beslut om hur de ska gå vidare.

Hur kommer vi bo?

Vi kommer att bo på Mavuno Centre i Kayanga i rum som MAVUNO byggt för volontärarbetare och gäster. Det finns vatten, men det är insamlat regnvatten så man kan inte dricka det direkt utan man måste koka det först. Mat tillagas med hjälp av biogas eller kol och vi har fått rekommendationer att låta någon visa oss hur man ska göra tills vi bekantat oss med de råvaror som finns att tillgå.

Klimatet skall vara likt en varm svensk sommar. Varmt på dagarna men på kvällarna kan det bli ganska kyligt. Mygg finns det gott om på kvällarna och nätterna så det finns myggnät att sova under.

För att följa vår resa kan du följa vår blogg: http://www.ingenjorerutangranser.se/content/bloggen

Vi ser framemot vår resa!

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.