Strategiska vägval avseende brandskydd

Nyhet

Behovet av bostäder är en av de stora frågorna politiskt idag och vi står inför en stor utmaning i byggbranschen att tillgodose den efterfrågan som finns. Brandskyddet är kanske inte det mest komplicerade just för bostadshus, men det kan få stor påverkan på en mängd parametrar. Självklart finns andra faktorer än brandskyddet som styr utformning av en byggnad. Den stora utmaningen är att hitta de optimala förutsättningarna utifrån gällande detaljplan, miljöfrågor, arkitektoniska visioner, fungerande system över tid, ekonomisk hållbarhet etc. och se till att brandskyddet blir en naturlig integrerad del av alla dessa övriga frågor som ska tillgodoses. Denna artikel sammanfattar de viktigaste brandskyddsfrågorna att beakta vid planering av flerbostadshus.

Läs hela artikeln som publicerades i Bygg & Teknik nr 6-2016 här

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.