Sveriges bästa arbetsgivare bland bygg- och teknikkonsulter

Nyhet

Bengt Dahlgren hamnade återigen på första plats som den bästa arbetsgivaren bland bygg- och teknikkonsulter i Universums undersökning Sveriges bästa arbetsgivare. Dessutom kom företaget på tredje plats bland alla deltagande företag.

I undersökningen Sveriges bästa arbetsgivare får de deltagande företagens egna medarbetare utvärdera sitt företag. När Bengt Dahlgrens medarbetare får säga sitt hamnar företaget långt före alla andra deltagande bygg- och teknikkonsultföretag. Dessutom blev det brons på topplistan över samtliga deltagande företag från alla branscher.

– Vi är mycket stolta och glada över den här utmärkelsen och tackar alla våra medarbetare som varje dag ser till att hålla vårt företag på topp, säger Agneta Lundén-Hjält, personalchef på Bengt Dahlgren.

Varför tror du att ni får en så hög placering?

– Jag tror att det beror dels på våra utvecklande och intressanta projekt och dels på vår platta organisation. Det ger en möjlighet för alla medarbetare att påverka och vara delaktiga i vår verksamhet. Jag tror att det är en av förutsättningarna för att skapa engagemang och motivation vilket jag ser som starka drivkrafter till att göra ett bra jobb och att trivas på sin arbetsplats, säger Agneta Lundén-Hjält.

Hon menar att utmärkelsen ger Bengt Dahlgren ett stort kliv framåt i deras arbete att bygga och stärka sitt varumärke och Employer Brand.

– Inte minst mot vår vision ”det självklara valet för kunder och medarbetare ”, säger Agneta Lundén-Hjält.

Fakta:

Sveriges bästa arbetsgivare genomförs bland de deltagande företagens egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre faktorer:

  • Intern identitet: hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte och

image, jobbegenskaper, människor och kultur samt ersättning och möjlighet att avancera.

Nöjdhet: hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsgivare utifrån ett helhetsperspektiv.
Lojalitet: hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

De utvärderade arbetsgivarna rankas baserat på summan av de tre delarna. 2016 års undersökning genomfördes mellan juni och september av Universum i samarbete med de olika arbetsgivarna samt olika partners.

Rankingen över Sveriges bästa arbetsgivare används av många arbetsgivare som en viktig måttstock för hur väl de lyckas leva upp till sina medarbetares förväntningar och därmed i framtiden behålla sin konkurrenskraft.

 

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.