•  

BRANDSKYDD VID OMBYGGNATION

Bengt Dahlgren ger nu ut handboken ”Brandskydd vid ombyggnad och underhåll – ventilation och energi” och håller även en kurs om ämnet den 21 november i Göteborg.

Handboken, som är den första i sitt slag att handla om brandskydd vid just ombyggnadsprojekt, förklarar vilka brandskyddskrav som ställs beroende på ombyggnadens omfattning samt hur kraven kan uppfyllas.
– Den beskriver allt från själva lagstiftningen, hur den är uppbyggd, fungerar och ska tolkas till hur man konkret ska göra beroende på hur omfattande ombyggnation man ska göra, säger Nils Olsson på Bengt Dahlgren Brand & Risk som har tagit fram handboken.

Under arbetet med handboken har Nils Olsson pratat med brandexperter och jurister på Boverket, som skriver byggreglerna, och gått igenom ett antal vanliga typfall för ombyggnation.
– Jag ville ta reda på vad lagstiftningen får för konsekvenser och vad den kräver. Ändringar i en byggnad kan göras på många olika sätt och påverkar även andra delar i byggnaden, vilket gör det svårt att beskriva vad som faktiskt gäller. Även om bygglagstiftningen förbättrats på senare år finns det fortfarande ganska stort tolkningsutrymme, och där ger handboken en bra vägledning eftersom lösningarna är väl underbyggda, säger han.

Under kursen den 21 november kommer Nils Olsson, som tillsammans med Cecilia Wetterqvist är kursledare, gå igenom alla väsentliga moment i handboken och förklara innebörd och konsekvenser.
Kursen och handboken, som är kurslitteratur, riktar sig till bland annat VS-projektörer, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, projektledare, brandprojektörer, entreprenörer, byggnadsnämnder, kontrollansvariga och räddningstjänster – alla som projekterar och granskar ventilations- och energiombyggnader.

Tid och plats
21 november kl 08:30-12.00, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg.
Sista anmälningsdag 20 oktober.

Anmäl dig till kursen HÄR