•  

Kurs i Östersund – Brandskydd för bostadshus

Bengt Dahlgren Östersund anordnar den 11 oktober en kurs innehållande den viktigaste informationen om brandskydd för att kunna planera, projektera, bygga och förvalta bostadshus på ett kostnadseffektivt sätt utifrån Boverkets byggregler.

Brandskyddskraven i Boverkets byggregler (BBR) har under åren gradvis förändrats, och det finns mycket att tänka på vid nybyggnation eller ombyggnation.
Därför anordnar Bengt Dahlgren Östersund nu en kurs som handlar om hur man kan optimera brandskyddet i bostäder, för att kunna planera, projektera, bygga och förvalta bostadshus på ett kostnadseffektivt sätt utifrån rådande lagstiftning.

Kursen äger rum den 11 oktober på Clarion Hotel Grand i Östersund och riktar sig till bland andra fastighetsägare, projektledare, arkitekter, teknikkonsulter, entreprenörer, byggnadsnämnder, bostadsrättsföreningar, kontrollansvariga, räddningstjänster.
– Det finns ett stort behov av nybyggda hus i Sverige, och det byggs mycket. Vi vill i kursen visa hur man kan göra det på ett kostnadseffektivt och brandsäkert sätt.
Det finns vissa fallgropar gällande brandskyddet som man kan undvika och detaljer som kan förbättras för att hålla nere kostnader, säger Bengt Dahlgrens Mats Sundbom.

För det någorlunda nystartade Östersundskontoret betyder det mycket att hålla i en sådan kurs, menar Mats Sundbom.
– Det blir en chans för oss att visa upp vilka vi är och vad vi kan, men också få träffa de människor som vi har eller kommer att samarbeta med, säger han.

Kursen pågår mellan 08.30 och 12.00 på Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16.
Frukost serveras från 08.00. Kursavgiften inkluderar frukost och förmiddagsfika.

Sista anmälningsdag är den 6 oktober. Klicka HÄR för anmälan.