Bengt Dahlgren förlänger samarbetet med ingenjörer utan gränser

Nyhet

Bengt Dahlgren förlänger nu samarbetet med Ingenjörer utan gränser. Bengt Dahlgrens stödjer och samverkar med Ingenjörer utan gränser dels i form av ekonomiskt bidrag och dels genom att medarbetare deltar praktiskt i olika volontärprojekt. Bengt Dahlgren går nu in med 500,000 över tre år samtidigt som det aktiva deltagandet i projekt fortsätter.

”Genom ett fortsatt samarbete vill vi skapa större förutsättningar för föreningen att utöva sin verksamhet. Vi vill också göra det möjligt för våra medarbetare att delta i volontärprojekt och på så vis bidra med vår tekniska kompetens.” säger Agneta Lundén Hjält, Personalchef på Bengt Dahlgren.

Sedan avtalet tecknades 2015 har Bengt Dahlgren ingått i flera spännande projekt. Bland annat i byn Chonyonyo, i Karagwe väster om Victoriasjön i Tanazania där Bengt Dahlgren deltar i det pågående arbetet med att förse invånarna i byn med renare vatten.

”Att vi nu fortsätter vårt samarbete med Bengt Dahlgren ytterligare 3 år som guldpartner till Ingenjörer utan gränser är mycket glädjande. I vårt samarbete hittills har Ingenjörer utan gränser fått tillgång till Bengt Dahlgrens högkvalificerade personal bl.a. i vattenrelaterade projekt i Tanzania. Vidare har samarbetet stärkt Ingenjörer utan gränsers interna struktur vilket gjort det möjligt för oss att anta än fler och mer komplicerade uppgifter. Det har varit mycket värdefullt för oss och vi ser fram emot ett lika bra och fruktsamt samarbete de kommande tre åren” säger Caroline Bastholm, ordförande Ingenjörer utan gränser

Bengt Dahlgren satsar mot att vara ett hållbart företag och samarbetet med Ingenjörer utan gränser ligger helt i linje med denna satsning. Social hållbarhet är en viktig aspekt och det finns en gemensam strävan mot ett samhälle där alla människor lever ett bra liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader.

För mer information kontakta Agneta Lundén-Hjält, personalchef, alternativt Stina Efraimsson, marknadskoordinator.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.