SBUF forskningsprojekt om Trycksättning av trapphus

Nyhet

Bengt Dahlgren och Lunds Tekniska Högskola genomfört ett forskningsprojekt om trycksättning av trapphus på uppdrag av SBUF.

Syfte och mål
Syftet med studien har varit att utvärdera olika använda systemlösningar för trycksättning av trapphus för att på det viset belysa om osäkerheter finns rörande deras förmodade tillförlitlighet. Målet har varit att välja ett antal vanliga systemlösningar och analysera hur robusta dessa är mot olika påfrestningar (t.ex. komponentfel, vindpåverkan) samt ge förslag på en teknisk lösning som ger motsvarande säkerhet som förenklad dimensionering.

Rapporten avser att besvara följande frågeställningar
1. Vilka typlösningar för trycksättning av trapphus förekommer idag?
2. Motsvarar säkerhetsnivån förenklad dimensionering?
3. Kan trycksättning ge en motsvarande säkerhetsnivå som förenklad dimensionering och i så fall hur?

SBUF 13210 Trycksättning Rapport

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.