Ny förbättrad version av Brandskyddshandboken

Nyhet

Den sjätte upplagan av Brandskyddshandboken är nu släppt. Bengt Dahlgren, Brandskyddslaget och Brandteknik LTH har gemensamt tagit fram boken och den är nu uppdaterad efter senaste bestämmelserna i Boverkets byggregler (BBR) samt Boverkets konstruktionsregler (EKS).

Brandskyddshandboken har som syfte att förklara och förtydliga brandavsnittet i BBR och efter senaste revideringen av BBR fanns det anledning att göra en uppdatering av boken.
Den ska vara ett hjälpmedel i både projekteringar av byggnader och som hjälp för räddningstjänster och för myndigheter. Handboken beskriver på ett tydligt och pedagogiskt vis hur man bör tillämpa byggreglerna vid brandskyddsprojektering i så kallad förenklad dimensionering där man följer de allmänna råden i byggreglerna till punkt och pricka, säger Bengt Dahlgren Brand & Risks Per-Anders Marberg som är delförfattare samt ingår i handbokens redaktionskommitté.

Han framhåller att man inte behöver vara brandingenjör för att förstå innehållet. Boken vänder sig främst till fastighetsägare, byggingenjörer, arkitekter, räddningspersonal som arbetar med förebyggande brandskydd och brandkonsulter men Per Anders Marberg vill även lägga till studenter till målgruppen.
Den används som kurslitteratur för brandingenjörsstudenter både på Luleås- och Lunds universitet, vilket den har gjort i många år, säger han.

Han menar att boken skapar en praxis för tillämpningen av brandskyddsreglerna.
Den gör att tillämpningen runt om i landet inte blir så spretig. I och med att den har funnits så pass länge har vi filat och slipat på den ordentligt. Vi har under de här åren fått synpunkter från både räddningstjänst och andra konsulter där de har tyckt annorlunda vilket vi har tagit hänsyn till i boken. Tack vare det har den fått en vedertagen acceptans i branschen.

Nytt för den här gången är också att Brandskyddshandboken kan köpas som e-bok för att kunna användas på dator eller läsplatta.

Boken finns att beställa i digital eller fysisk form via www.brandskyddshandboken.se.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.