Bengt Dahlgren tar ytterligare ett initativ i Tanzania. Ger årets julgåva till Mavuno Girls Model Secondary School

Nyhet

Bengt Dahlgren har sedan 2015 haft ett samarbete med Ingenjörer utan gränser, en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation.
Under samarbetet har olika initiativ och projekt genomförts tillsammans.

Sedan 2016 är vi involverade i ett vattenprojekt i byn Chonyonyo i Karagwe-distriktet i Tanzania. I byn råder vattenbrist och projektet syftar till att skapa en bättre vattenförsörjning i byn.

Projektet har sedan starten kommit en bra bit på vägen och flera olika alternativ för vattenförsörjning har utvärderats. Det har nu beslutats att man ska använda ett befintligt borrhål i en grannby för att pumpa vatten och sedan leda det till Chonyonyo.
Vattnet ska ledas i nedgrävda rör och det sker just nu ett arbete med att sätta ihop dessa rör samt bygga vattentorn för förvaring av vattnet.

Vattenprojektet är en del av MAVUNO PROJECTS. Historien om, MAVUNO, Improvement for Community Relief and Services, startade 1993 då lokala lantbrukare i Karagwe och Kyerwa-distrikten gick samman och grundande organisationen.
Uppdraget och målet är att kompetensutveckla samt öka livskvaliteten för boende i distrikten. Det görs genom att stödja olika projekt inom lantbruk, miljöarbete, mikrolån, byggnation av vattentankar för insamling av regnvatten samt stödarbete för de som lever med HIV/AIDS i regionen.

Som ett led i MAVUNO-PROJECTS startade för cirka två år sedan Mavuno Girls Model Secondary School som är en skola för flickor i åldrarna 14-20.  Initiativet syftar till ge flickor regionen möjligheten till en bättre pedagogisk utbildning.
Skolan är ett internet där flickorna både studerar samt bor och lever under terminerna. Nu tar Bengt Dahlgren ytterligare ett initiativ i regionen och går in med en donation till Mavuno Girls Model Secondary School. Pengarna går till de studenter som inte själva har råd att finansiera skolavgift och uppehälle.

Vi har beslutat att ge årets julgåva till Mavuno flickskola. Initiativet ligger helt i linje med vårt CSR-arbete, det känns bra att kunna bidra ytterligare i regionen och vi hoppas på att kunna inspirera framtidens ingenjörer”, säger Agneta Hjält-Lundén, HR-manager på Bengt Dahlgren.
Det känns dessutom extra kul att gåvan lämnas över av en av våra anställda, Jan-Olof Johansson som ska till Tanzania privat. Han tillsammans med sitt ressällskap kommer ta vägen via byn Chonyonyo för att besöka skolan samt lämna över donationen från Bengt Dahlgren i form av ett gåvobevis.
Jan-Olof lyfter att det dels handlar om viljan att göra skillnad, dels nyfikenhet kring det pågående vattenprojektet och regionen.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan.