Ny handbok om hållbart brandskydd

Nyhet

Bengt Dahlgren har lanserar nu färdigställt handboken ”Hållbart brandskydd”. Den är framtagen av Bengt Dahlgren och är den första i sitt slag.

– Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare i byggprocessen. Genom denna handbok vill vi visa hur man kan göra medvetna val inom brandskyddsområdet för att minska miljöpåverkan,
säger Nils Olsson på Bengt Dahlgrens brand & riskverksamhet som har tagit fram handboken tillsammans med Therése Göras och flera av företagets specialister.

”Hållbart brandskydd” är formulerad som en lättöverskådlig guide med fokus på situationer där det är möjligt att göra hållbara val.
Bland annat beskrivs metoder för hur olika brandtekniska utformningar kan beräknas, hur man bygger flexibla byggnader som inte behöver ändras vid
nya brandskyddsförutsättningar och hur man bör hantera farliga ämnen.

Den 175 sidor långa handboken är frukten av många timmars arbete.
– Det har varit mycket research där många personer inom Bengt Dahlgren involverades, säger Nils Olsson.

Målgruppen är projektledare, byggherrar, arkitekter, brandskyddsprojektörer, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, myndigheter, miljö- och energikonsulter.
Även de som inte är så insatta i hållbarhetsfrågor kommer att ha nytta av handboken, då den också ger en överblick över hållbart byggande i allmänhet.

Medvetenheten kring hållbarhet har aldrig varit starkare inom byggbranschen än idag, menar Nils Olsson. Men han poängterar att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

– Vi får inte bli nöjda. Hela byggbranschen behöver fortsätta arbeta med hållbarhetsfrågor eftersom kraven på ökad hållbarhet kommer att öka i framtiden. ”Hållbart brandskydd” är vårt bidrag till detta viktiga arbete.

Handboken finns att beställa här.

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.