Bengt Dahlgren anslutna till Färdplan för en klimatneutral byggsektor och Fossilfritt Sverige.

Nyhet

Den gemensamma färdplanen för bygg- och anläggningssektorn ska tydliggöra hur branschen, tillsammans med politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. Genom att skapa en samsyn kan färdplanen bidra till att utvecklingen mot klimatneutralitet möjliggörs och påskyndas genom en rad uppmaningar och förslag.

Färdplanen ska tillgängliggöra den samlade kunskapen om den klimatpåverkan som byggsektorns värdekedja bidrar till. Den ska belysa trender, drivkrafter, hinder, målbilder och affärsnytta med klimatarbetet till en bred grupp aktörer och roller.

Mer information finns på: Färdplan 2045, här Färdplan byggbranschen och här Skanska

Satsningen ligger helt i linje med vår Hållbarhetspolicy våra hållbarhetsmål och är därmed frågor som vi redan arbetar med både internt och i projekt, säger Maria Perzon Miljöansvarig och senior miljökonsult på Bengt Dahlgren

Bengt Dahlgren är sedan tidigare anslutna till initiativet Fossilfritt Sverige.
Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.
Mer information om det finns här: Fossilfritt Sverige

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.