•  

Lyssna på föredrag om ”Geoenergilager i kombination med solenergi”

Är du intresserad av geoenergilager eller solenergi?
Vår medarbetare José Acuña har deltagit i ett webinar om ”Geoenergilager i kombination med solenergi”
tillsammans med ISES – International Solar Energy Society.

Webinariet finns nu inspelat och du hittar det genom att klicka här.
José Acuñas medverkan start vid minut 28.