•  

Vi utökar vår närvaro i Skellefteå och är nu tre medarbetare i ett nytt kontor!

Vi utökar vår närvaro i Skellefteå och är nu tre medarbetare i ett nytt kontor på Kanalgatan 45.

Hos Bengt Dahlgren i Skellefteå sitter numera Evelina Söderlund, Miljösamordnare, som kommer från
Bengt Dahlgrens Stockholmskontor och Emil Andersson, VVS-konsult, som närmast kommer från
VVS-Projektering i Linköping AB. Förutom dem har vi även den tidigare medarbetaren Tomas Spett, VVS-konsult,
som är den som startat upp verksamheten i staden.

I Skellefteå ser Bengt Dahlgren en stor potential. I och med etableringen blir vår tillgänglighet till den lokala marknaden
större och vi får en bättre möjlighet att vara med och bidra med vår stora kompetens och erfarenhet i den utveckling och
tillväxt som sker i denna region. Bengt Dahlgren kommer här att erbjuda alla sina tjänster inom Energi och Miljö,
Bygg och Fastighet, Installation, Brand och Risk .

Karta till kontoret.