Bengt Dahlgren & WIP-nätverket Stödjer Hope Community Center & Hope School

Nyhet

Med hjälp av stöd från medlemmarna i WIP-nätverket där Bengt Dahlgren ingår har World in Property kunnat startat upp en förskola i Indien för 12 barn.

Med hjälp av stöd från våra medlemmar i WIP-nätverket har World in Property kunnat startat upp en förskola i Indien för 12 barn. Barnen är i åldrarna 3-6 år varav två barn är handikappade med särskilda behov. Detta stöd hjälper också 20 elever, i åldrarna 10-14 år, som ligger i riskzonen för att hoppa av skolan, hamna i barnarbete eller barnäktenskap.

Två lärare har anställts på förskolan för att kunna ge barnen rätt hjälp. En av dem fokuserar på barnen med särskilda behov och främst då på den viktiga leken och på att ge barnen värdefull stimulans. Den andra läraren ansvarar främst för den pedagogiska undervisningen. Skolan får även möjlighet att anställa en person som kan hjälpa till med diverse praktiska saker och som också blir en extra resurs för de minsta barnen.

Som en extra stöttning besöker en socialarbetare barnen varje vecka i hemmet och följer upp barnens situation och hälsa och håller kontakt med föräldrarna.

Som ytterligare en resurs besöker en socialarbetare barnen i deras respektive hem varje vecka. På så sätt kan barnens situation och allmänna hälsa följas upp och en viktig kontakt med föräldrarna kan upprätthållas. Eleverna får även extra lärarhjälp.

Varje dag ges förskolebarnen möjlighet till ett näringsrikt mellanmål och de barn som får läxhjälp på morgonen får även frukost. WIP ombesörjer också att barnen får diverse skolmaterial såsom böcker med mera, men även leksaker.

Bengt Dahlgren och World in Property vill tacka alla medlemmar i WIP-nätverket som har möjliggjort denna satsning på Hope Community Center och Hope School.

 

 

Kontaktpersoner

Lars Kjellgren

Lars Kjellgren

vVD Bengt Dahlgren Stockholm AB

Administration

Stockholm, Skellefteå

08-588 88 102
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Martina Mattsson

Martina Mattsson

Marknadsansvarig

Administration

Stockholm, Skellefteå, Mariehamn-Åland, Uppsala

0734-25 81 51
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan.