Call for the European Union to update targets for net-zero greenhouse gas emissions

Nyhet

Vi är anslutna!

Bakgrunden till uppropet är att näringslivet vill driva på politiken i klimatfrågan. Redan nu har nästan hundra företag och städer skrivit på uppropet som uppmanar EU att höja sina ambitioner för att nå Parisavtalet.

Uppropet kräver att EU ska:
Sätta som mål att uppnå nettonoll utsläpp av växthusgaser senast 2050 eller tidigare, med IPCC:s slutsatser i beaktande. Slå fast en bindande koldioxidbudget för hur mycket växthusgaser som återstår att släppas ut inom ramen för detta mål. Se till att närliggande mål för 2030 och 2040 leder fram till netto-nollmålet till 2050.

Mer information finns HÄR.

Uppropet ligger i linje med Bengt Dahlgrens ambitioner inom hållbarhet. Genom att delta i upproret har vi som företag möjlighet att påverka de styrande i EU att se till att lagstiftning och regler bidrar till omställningen för att nå Parisavtalet. Då skapas även en tydlighet som ger oss ökade möjligheter att hjälpa våra kunder med deras omställning för att nå klimatmålen.

 

Kontaktperson

Maria Perzon

Maria Perzon

Miljö & Hållbarhet

Göteborg

031-720 25 64
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.