Brf Viva – Årets Miljöbyggnad

Nyhet

Brf Viva i Göteborg har utsett till Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards 2019. Brf Viva har byggts för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt.

– Det har varit roligt att få vara med i ett projekt där alla varit väldigt engagerade i att uppnå Riksbyggens höga hållbarhetsambition för projektet. Det har även varit väldigt utvecklade och inspirerande att få arbeta med ett projekt som tar ett så omfattande hållbarhetsgrepp och verkligen vill ligga i framkant, säger Mathilda Silva och Maria Perzon, ansvariga hållbarhets- och Miljöbyggnadssamordnare på Bengt Dahlgren.

Bengt Dahlgren har varit ansvariga för att samordna hållbarhets- och Miljöbyggnadsfrågor i projektet och har även ansvarat för projektering av VVS, energisamordning och -beräkningar samt brandskydd inom Brf Viva.

Några exempel på innovationer i Brf Viva

  • Brf Viva är preliminärcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär till exempel en energianvändning på bara 65 procent av gällande byggregler samt att höga krav på inomhusmiljö och materialval har uppnåtts.
  • Ny, klimatförbättrad betong med 30 procent lägre utsläpp av växthusgaser
  • Återanvändning av bussbatterier som energilager för solel
  • Innovativa mobilitetslösningar som möjliggör ett boende utan egen bil
  • Ekosystemtjänstanalys
  • Social hållbarhetsanalys

Om Brf Viva

Namnet Viva betyder att leva och speglar det hållbara livet, som utvecklas i och runt bostadskvarteret. Projektet grundas i det arbete som görs inom ramarna för Riksbyggen Positive Footprint Housing®, ett tvärvetenskapligt forskningsarbete med helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling som pågått i snart tio år.

Projektet Positive Footprint Housing® är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Bengt Dahlgren, Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE – Research Institutes of Sweden.


Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.