Bengt Dahlgren utvidgar tjänsteområdet Risk Management

Nyhet

Mikael Ekberg ansluter till kontoret i Stockholm.

Vi har nu rekryterat Mikael Ekberg som kommer att arbeta inom Brand och Riskbolagets tjänsteområde Risk Management med Säkerhetstjänster. Mikael kommer att utgå från Stockholm.

Att beakta säkerhetsaspekter i ett företag eller i en organisation är inte bara viktigt för att verksamheten ska fungera, det är även ett lönsamt sätt att konkurrera på! Prioriteringar på säkerhet stärker varumärket och skapar unika möjligheter att kunna gå vinnande ur en kris. Därför har vi på Bengt Dahlgren AB seniora säkerhetskonsulter med lång erfarenhet av breda säkerhetslösningar, informations och cybersäkerhet, säkerhetsskydd, krisberedskap samt övningar, både för näringslivet och offentliga aktörer.

Mikael är utbildad och erfaren säkerhets-, säkerhetsskydds-, beredskaps- och krischef och har tidigare arbetat med katastrofledning och planering. Han har även arbetat som risk- och säkerhetskonsult i egen regi.

Kontaktpersoner

Mikael Ekberg

Mikael Ekberg

Säkerhetskonsult

Risk Management

Stockholm

073-425 81 26
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Lars Strömdahl

Lars Strömdahl

Risk Management

Stockholm, Åre/Östersund, Skellefteå, Linköping, Norrköping

08-452 62 42
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.