Bengt Dahlgrens Eddy Chabo med i arbetet med att uppdatera injusteringsskriften T12:an

Nyhet

Att få luftbehandlingssystem i byggnader att fungera som det är tänkt kan vara nog så svårt och kräver både noggranna förberedelser och goda kunskaper i injusterings- och mätteknik.

1981 gavs skriften ”T12:1981 Injustering av luftflöden i ventilationsinstallationer” ut av Statens råd för byggnadsforskning som ett stöd för injusterare,entreprenörer, projektörer och andra aktörer i arbetet för att få välfungerande luftbehandlingssystem. Sedan dess har mycket hänt och mycket har behövts uppdateras.

Bengt Bergqvist (Bengt Bergqvist Energianalys AB) fick uppdraget att uppdatera den så kallade ”T12:an”, som varit ett viktigt referensdokument till AMA. Han har tillsammans med Eddy Chabo (Bengt Dahlgren AB) arbetat under en lång period för att förbättra och modernisera denna. Detta har resulterat i skriften ”Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem”. I AMA VVS & Kyla 19 finns, utöver uppdaterade krav kring förutsättningarna för injusteringen, nu även en hänvisning som säger att injustering enligt proportionalitetsmetoden ska följa arbetssättet som är beskrivet i just denna skrift . Eddy och Bengt har i samråd uppdaterat riktlinjerna och kraven till den nya skriften som Svensk Byggtjänst ger ut.

”En behövlig uppdatering och vidareutveckling med rättelser av injusteringsskriften T12 ifrån 1981 är utförd, där behövliga krav och riktlinjer för olika system har justerats och reviderats. Ett mycket intressant och hedersfyllt uppdrag när Bengt Bergqvist hörde av sig och frågade om vi skulle uppdatera och vidareutveckla den gamla injusterings skriften T12 ifrån 1981 till en ny utgåva tillsammans. Det har varit ett mycket trevligt och intressant att få jobba ihop med Bengt med detta” säger Eddy Chabo.

 

Läs även mer och beställ din kopia här.

Kontaktperson

Eddy Chabo

Eddy Chabo

Gruppchef Besiktning, VVS-teknik

Bygg- & Projektledning, VVS, Teknisk förvaltning

Stockholm

0734-25 81 65
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.