Bengt Dahlgren etablerar sig i Uppsala

Nyhet

Vi växer!

I dessa tider är vi glada att även kunna komma med lite glädjande nyheter, Bengt Dahlgren etablerar sig i Uppsala! Vi kommer till en början att sitta i Ihus på plan 4 i nära anslutning till stationen.

Många nya delar ska utvecklas i staden och områdena runt omkring eftersom Uppsala är en av de snabbast växande regionerna i vårt land. Bengt Dahlgren ser en stor potential i Uppsala och en stor fördel i att finnas på plats lokalt.

På vårt kontor i Uppsala finns nu:

Daniel Sätterström som kommer närmast från Hifab. Daniel kommer arbeta som filialchef för verksamhetsområdena Installation, Bygg & Fastighet samt Energi & Miljö.

Malin Angerbjörn, tidigare Sweco, kommer arbeta med Riskfrågor.

Sarah Gustavsson, tidigare Briab, som kommer arbeta med Brandfrågor.

Sen tidigare finns även Jakob Degler på plats med kompetens inom Brandfrågor.

Daniel, Sarah och Malin kommenterar utmaningen med orden ”Vi är stolta över att vara en del i denna satsning, vi är en attraktiv arbetsgivare vilket gör att vi kan leverera våra tjänster till högsta kvalité redan från start. Våra nya och befintliga kunder kommer att känna den lokala närvaron men även kraften i den samlade kompetensen i bolaget.”

Kontaktpersoner

Daniel Sätterström

Daniel Sätterström

Filialchef Uppsala för Installation, Bygg & Fastighet samt Energi & Miljö

Bygg- & Projektledning, El, VVS

Uppsala

072-353 33 53
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Malin Angerbjörn

Malin Angerbjörn

Riskkonsult

Risk Management

Uppsala

072-353 33 51, 018-430 33 51
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Sarah Gustavsson

Sarah Gustavsson

Brandingenjör

Brand

Uppsala

072-353 33 52
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Jakob Degler

Jakob Degler

Brand

Stockholm, Uppsala

08–588 881 99
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.