”Innovationssatsning ska genomsyra branschen”

Nyhet

I våras startades en innovationssatsning hos Bengt Dahlgren Göteborg genom skapandet av ett nytt team med fokus på innovation. Från första juni arbetar Anton Zita och Linda Wäppling som innovationsledare, med målet att driva arbetet med innovation i bolaget för att sätta större fokus på att hitta nya lösningar som skapar kundvärde.

”Bengt Dahlgren Göteborg har en lång tradition av att ligga i framkant och driva utvecklingen av branschen framåt i spektra mellan att anamma nya arbetssätt till att utveckla helt nya tjänsteområden. Men för att ytterligare accelerera arbetet med att nå en hållbar utveckling inom samhällsbyggnad tas nu detta steg då vi ser att måste vi samarbeta tätt med kunder för att hitta nya, innovativa lösningar”, säger VD Michael Walmerud

Linda Wäppling har kompetens inom arkitektur och byggnadsfysik med fokus på simulering. ”Det är i mötet mellan olika discipliner som vi kan ta ett språng för mer hållbara lösningar. Men det räcker inte med teknikutveckling, vi måste hela tiden utmana oss att sätta oss in i kundens behov för att på bästa sätt anpassa våra tjänsteerbjudanden till dem.”

Anton Zita har tidigare erfarenheter ifrån automation och fordonsbranschen, och menar att det finns en del att lära mellan branscherna. ”Både klimatförändringarna, som gör att t.ex erfarenhetsvärden kan vara föråldrade, och ständigt höjda myndighetskrav på byggnader ställer krav på oss som konsulter att ta till oss nya arbetssätt som gör att det går att ta informerade beslut i rätt tid i byggprocessen. Jag tror t.ex att olika former av verifiering, bland annat genom att använda simulationsmodeller/digitala tvillingar kommer att öka i flera delar av kedjan för att slutprodukten ska bli rätt från början. Där är min uppfattning att t.ex fordonsindustrin visat att det är möjligt.”

För innovationsteamet handlar arbetet dels om att utveckla värdeerbjudanden som är förankrade med verkligt prioriterade kundbehov genom en kontinuerlig dialog med kunder. Dessutom handlar arbetet om att stötta en innovationskultur som genomsyrar hela bolaget. ”I Göteborg har vi har en whitepaperprocess för hela bolaget för att ge plats för goda idéer att växa till affär, och nu bygger vi ut en verktygslåda för hur vi lyckas möta kundbehov på bästa sätt. Vi kan erbjuda innovativa lösningar genom hela processen ifrån tidiga skeden till eftermarknad.”, säger Linda Wäppling.

Ett exempel på innovationsprojekt som drivs nu är BeDOT – Building Early-stage Design Optimisation Tool – ett webverktyg för analys i tidiga skeden. ”Vi vill förbättra förutsättningarna att ha rätt information på bordet när beslut tas i tidiga skeden. Just nu implementeras en dagsljusanalys, eftersom vi upplevt en stor efterfrågan på att säkra tillgången till dagsljus i tätbebyggda områden redan när volymskisser görs. Det handlar om att se till att en får bygga de kvadratmetrar en har räknat med att kunna sälja. Till arkitekt och planerare handlar det om att erbjuda ett verktyg som understödjer en iterativ designprocess och ger möjligheter att understödja designval med data.” BeDOT lanseras för allmänheten vid ett webinarie den 7/10.

Parallellt pågår andra innovationsprojekt som syftar till att skapa värden i andra delar av värdekedjan kring fastigheter, där vi ser att fler processer framöver kommer ha stöd av olika former av automatiserade analyser, både i projekteringsfas och för redan existerande byggnader.

Vi är intresserade av att ligga i framkant, och för att ta ännu större kliv behöver vi kroka arm med likasinnade. Därför bjuder vi in till samtal om allt mellan idéer i ett tidigt skissartat skede till att nå fram till en färdig och implementerad lösning.

 

Kontaktpersoner

Linda Wäppling

Linda Wäppling

Innovationsledare

Energi, Miljö

Göteborg

031-7922769
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Anton Zita

Anton Zita

Innovationsledare

Göteborg

031-792 27 38
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.