Bengt Dahlgren lanserar verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS!

Nyhet

​Det finns ett behov av att öka kunskapen om klimatpåverkan från VVS, som idag är begränsad i branschen. I de få fall VVS beaktas vid beräkning av en byggnads klimatpåverkan så används generellt en schablon för all VVS. Nu möjliggörs beräkning av ett projektspecifikt klimatavtryck med hjälp av ett automatiserat verktyg.

”Branschen har inom många områden kommit långt i beräkningar av klimatpåverkan men vi såg att det fanns en lucka i kunskapen att beräkna klimatpåverkan på just VVS. Att räkna på schabloner kan bli missvisande och vi ville ta fram ett verktyg för att underlätta beräkningen i specifika projekt” Andreas Rattfelt, delprojektledare.

Verktyget utgår från digitala modellers projekterade produktdata som mappas mot produkters generiska klimatavtryck. Mappningen sker med en automatiserad process som levererar ett slutgiltigt klimatavtryck samt beräkningens täckningsgrad.

Utöver ett slutgiltigt klimatavtryck möjliggör den automatiserade processen att iterativt beräkna klimatavtrycket under projekteringsskedet. Därmed kan projektspecifika val så som systemval baseras på klimatpåverkan. Verktyget är i och med det en viktig pusselbit i vårt erbjudande om en mer hållbar VVS-projektering!

Kontakta oss om ni vill höra mer hur ni kan beräkna klimatavtryck av VVS i ert projekt eller i ert bestånd.

Kontaktpersoner

Gerda Ingelhag

Gerda Ingelhag

Miljö & Hållbarhet

Göteborg

031-792 27 24
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Andreas Rattfelt

Andreas Rattfelt

Fastighetsautomation

Göteborg

031-720 26 99
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Victoria Stigemyr Hill

Victoria Stigemyr Hill

VVS

Göteborg

031-720 25 21
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär. Vi återkopplar alltid så fort vi kan. Skriv gärna vilken ort det gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.