Kompletta återbruksinventeringar som omfattar både byggvaror och installationer

Nyhet
Som första aktör i Sverige erbjuder vi tillsammans med konsultföretaget Kompanjonen kompletta återbruksinventeringar som omfattar både byggvaror och installationer.
Bengt Dahlgren inleder nu ett samarbete med konsultföretaget Kompanjonen avseende återbruksinventering och konsultation inom återbruk. Återbruk är en het fråga i byggbranschen då branschen står för en stor del av det avfall som alstras i Sverige samt genererar stora utsläpp av CO2. Genom att återbruka byggmaterial och installationer kan vi tillsammans med övriga aktörer i branschen bidra till att minska avfallsmängderna och klimatpåverkan.
”I och med detta samarbete hoppas vi att byggbranschen får upp ögonen för återbruk av lämpliga installationer. I ett ombyggnadsprojekt står installationer för en stor del av klimatpåverkan så där kan återbruk göra stor skillnad”, säger Erik Bolander, VD Bengt Dahlgren Stockholm

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.