Fortifikationsverket och Bengt Dahlgren har gjort en handbok om brandskydd tillsammans

Nyhet

Fortifikationsverket som äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter såg ett behov att öka kunskapen om brandskydd i sin organisation. Tillsammans med teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren har de tagit fram en specialanpassad brandskyddshandbok som ska ge svar på de vanligaste frågeställningarna avseende militära anläggningar.

Försvarsmakten bygger och utvecklar nya fastigheter för sin specifika verksamhet i hög fart. Per Höglund, specialist brand på Fortifikationsverket ser ett behov av att bygg kunskap och kompetens inom olika lagstiftningsområden (tex brandskydd och säkerhetsskydd) för att hålla hög kvalitet på utvecklingen. När Per kom i kontakt med Maria Wallgren Gyllentri, Brandkonsult på Bengt Dahlgren väcktes idén att skapa en specialanpassad brandskyddshandbok för de vanligaste frågeställningarna för Fortifikationsverket.

-Jag tror mycket på samarbete och samverkan då det handlar om att öka både kunskapen och förståelsen för Försvarsmaktens förutsättningar och behov. Bengt Dahlgren hade redan ett bra underlag att utgå ifrån. Nu har vi specialanpassat den efter Fortifikationsverket behov och förutsättningar och på det sättet skapat en användbar produkt tillsammans.

-Både Per och jag drivs av att förbättra nivån på brandskydd i Sverige. Det här samarbetet är ett bra exempel på något som kommer göra skillnad ute i Fortifikationsverkets fastigheter, fyller Maria Wallgren Gyllentri i.

-Säkerhet är självklart väldigt viktigt när det kommer till Försvarsmaktens fastigheter. Brandskydd och säkerhet hänger ihop, vi kan bli ännu bättre på att jobba med dessa frågor parallellt, där tror jag att vår handbok kan bli ett viktigt verktyg, säger Per.

– Brandskydd berör så många, både de som projekterar, äger och förvaltar, samt vistas i byggnader. Med den här handboken kan vi bättre nå ut till alla för att ge råd och vägledning så att säkerheten inom brandskydd blir så bra som möjligt för försvarssektorn, säger Maria.

Per avslutar; -Det är alltid en ynnest att samarbeta med människor med så hög kunskap och kompetens som Maria har. Tillsammans skapar vi en win-win-situation som kommer utveckla alla inblandade och som följd höja nivån på brandskydd i Sverige.

 

Du hittar den nya fickfoldern här.

Kontaktperson

Maria Wallgren Gyllentri

Maria Wallgren Gyllentri

Brand

Linköping

013-465 89 55
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.