Vi är nominerade till Miljöstrategipriset 2022!

Nyhet

Miljöstrategipriset delas ut av Miljö & Utveckling till någon eller några som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats i ledningen och genomförts på ett föredömligt sätt i relevanta delar av organisationen. Priset delas ut en gång per år. Nytt från och med 2022 är att priset delas ut i två kategorier; offentlig sektor och näringsliv. Utdelningen sker i samband med Miljö & Utvecklings årliga konferens Miljöstrategidagarna.

Kriterier
De vinnande bidragen har utformat en ambitiös och tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats i ledningen och genomförts, till exempel i projektform, på ett föredömligt sätt i relevanta delar av organisationen. Förändringen har gjorts i en befintlig verksamhet och har gett positiva konkreta och mätbara resultat, i form av hårda eller mjuka värden. Arbetet ska kunna vara inspirerande för andra och på så vis ha potential att ge avtryck utanför organisationen. Pristagare kan vara en verksamhet, grupp eller liknande. Juryn bedömer projektet i relation till den nominerade organisationens storlek.

Nomineringen har gjorts för vår strategi för automatiserat verktyg för klimatberäkning av installationer. Utdrag från nominering nedan;

”Den anledning som finns varför beräkningar idag ej utförs för installationer är att det inte finns tillräckligt med data för att beräkna. Det saknas lätt sätt att hämta data, det saknas vedertagna metoder för att arbeta med beräkningarna, det saknas av leverantörsbranschen framtagna EPD:er för att med större noggrannhet beräkna avtryck. 

Vår strategi har därför varit att utveckla är ett automatiserat verktyg som samlar den information som finns tillgänglig från databaser gällande klimatavtryck. Vi grupperar typer av produkter och beräknar klimatavtryck utifrån materialinnehåll, vikt, storlekar osv. Eftersom en byggnad består av mycket rör och kanaler så är det nyttigt att se hur stor del av avtrycket det innebär. Vad kan vi dra för slutsatser angående systemval och produktval?

I nuläget har vi ett verktyg som med lite handpåläggning når upp till 90 % i täckningsgrad för rör- och ventilationsinstallationer (andelen produkter i projekteringen som klimatberäknas) beroende på indata och val av produkter. Nästa steg är att få in mer discipliner, högre täckningsgrad och mer automatiserat. Därefter skall vi gå vidare med att mäta med perspektivet för att minska, en resa som vi verkligen är taggade på!”

Vi på Bengt Dahlgren är otroligt stolta över vår nominering och ser med spänning fram emot prisutdelningen där vinnarna ska utses. Ni hittar också vår alldeles färska Hållbarhetsredovisning för 2021  här.

Läs mer här.

 

Kontaktpersoner

Martina Mattsson

Martina Mattsson

Marknadsansvarig

Administration

Stockholm, Skellefteå, Mariehamn-Åland, Uppsala, Gävle, Sundsvall

0734-25 81 51
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Samuel Reinwalds

Samuel Reinwalds

Affärsutvecklare

Administration

Göteborg, Borås, Växjö

031-720 25 35
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se
Louise Holmstedt

Louise Holmstedt

Gruppchef Miljö, Specialist Hållbar Stadsutveckling

Energi, Miljö & Hållbarhet

Stockholm

072-582 62 92
fornamn.efternamn@bengtdahlgren.se

Kontakta oss gärna genom att fylla i nedanstående formulär.
Vi återkopplar alltid så fort vi kan.